Asfalt ve Beton Plenti Otomasyonu

Asfalt ve Beton plenti otomasyon sistemi karışımın hazırlanması ile ilgili tüm teknolojik süreç ve reçetelerin oluşturulmasının kontrolünü ve tesis üretim faaliyetlerini durdurmadan istenilen teknolojik ayarların düzenlenmesini sağlamaktadır.